Local organizing committee

Local Conference Committee

Conference Chair:
Geyu Lu, Jilin University

Conference Co-Chair:
Yadong Jiang, University of Electronic Science and Technology of China
Jiaqiang Xu, Shanghai University
Peng Sun, Jilin University

Executive Members: 
Xiangdong Chen, CAS Key Laboratory of Quantum Information, USTC

Jiangong Cheng, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS

Xiuli He, Aerospace Information Research Institute, CAS
Zhongqiu Hua, Peking University
Han Jin, Shanghai Jiao Tong University
Xiaogan Li, Dalian University of Technology
Fangmeng Liu, Jilin University
Huan Liu Huazhong, University of Science and Technology

Fanli Meng, Northeastern University
Shengbo Sang, Taiyuan University of Technology
Yanbai Shen, Northeastern University
Huiling Tai, University of Electronic Science and Technology of China
Chen Wang, Jilin University
Yan Wang, Henan Polytechnic University

Di Wu, Nanjing University
Lin Xu, Jilin University
Yingming Xu, Heilongjiang University
Pengcheng Xu, Shanghai Institute of Microsystem and Information Technology, CAS

Dachi Yang, Nankai University
Minghui Yang, Dalian University of Technology
Zhi Yang, Shanghai Jiao Tong University
Wen Zeng, Chongqing University
Dongzhi Zhang, China University of Petroleum
Jun Zhang, Qingdao University
Tong Zhang, Jilin University
Yong Zhang, Xiangtan University
Zhigang Zhu, Shanghai Polytechnic University

Conference Secretary-General:
Tianshuang Wang, Jilin University

Conference Secretary:
Pengliu Zhao, Jilin University