20-22 November 2019
Fondazione Querini Stampalia - Venezia
Europe/Rome timezone

Exotics searches at NA62

22 Nov 2019, 09:25
25m
Fondazione Querini Stampalia - Venezia

Fondazione Querini Stampalia - Venezia

Campo Santa Maria Formosa, 5252, 30122 Venezia VE

Speaker

Riccardo Fantechi (PI)

Presentation Materials