14-16 December 2016
Spoleto (Perugia)
Europe/Rome timezone