Flux JPA

Europe/Rome
  • 3:00 PM 3:05 PM
   Introduction 5m
  • 3:05 PM 3:45 PM
   Fabbricazione a FBK 40m
   Speaker: Federica Mantegazzini (Fondazione Bruno Kessler (FBK))
  • 3:45 PM 4:25 PM
   Flux JPA at LNF 40m
   Speaker: Alessio Rettaroli (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
  • 4:25 PM 5:05 PM
   Flux JPA Tn 40m
   Speaker: Andrea Vinante (TIFP)
  • 5:05 PM 5:45 PM
   JPA Simulation 40m
   Speaker: Sergio Pagano (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)