Meeting LHCb Padova

Europe/Rome
313 Paolotti (Dipartimento di Fisica G. Galilei - Padova)

313 Paolotti

Dipartimento di Fisica G. Galilei - Padova

    • 4:00 PM 5:00 PM
      PhD thesis update: Luca 1h
    • 5:00 PM 6:00 PM
      PhD thesis update: Laura 1h