Dec 10 – 11, 2018
Grand Hotel Savoia Genova
Europe/Rome timezone

Nuclear Astrophysics at Gran Sasso: present & future

Dec 10, 2018, 2:00 PM
35m
Grand Hotel Savoia Genova

Grand Hotel Savoia Genova

Speaker

Sandra Zavatarelli (INFN Genova)

Presentation materials